Logo Bojar Producenta szyb zespolonych
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.